logoMobil: 0036 70 947 6049

Tel/Fax: 0036 22 302 304

E-mail: novumiroda@gmail.com

Szállítmányozás

Vámügyintézés

Raktározás

AETR

AETR egyezmény

Az új jogszabály rendelkezéseinek be nem tartása anyagi felelősséget vonhat maga után, és a súlyosan
gondatlan vagy szándékos jogszabálysértés még hatósági bírság nélkül is azonnali felmondásra adhat
okot, azaz megalapozhatja a fennálló munkaviszonynak a munkáltató részéről történő azonnali
megszüntetését a hatályos kollektív szerződés szerint, illetőleg ha ezt munkaadó és munkavállaló
rögzíti.
A gépkocsivezetők által elkövetett szabálysértésekért a jövőben a fuvarozó vállalkozást is felelősség
terheli. A konkrét esetekben figyelembe vehető bármely bizonyíték arra vonatkozóan, hogy ésszerűen
nem lehet a szállítási vállalkozást felelősnek tekinteni az elkövetett szabálysértésért. Ez esetben a
fuvarozóknak kell bizonyítaniuk „ártatlanságukat": miszerint nem adtak a rendelettel ellentétes
utasításokat alkalmazottjaiknak. A megállapított felelősségben osztoznak a szerződéses
partnerek is. A teljes szállítási lánc együttes felelősségének új elve elismeri, hogy -
különösen a megbízók - gyakran túlzott nyomást gyakorolhatnak a fuvarozókra,
szabályszerűen teljesíthetetlen határidők kikötésével.

A 2007. április 11-én hatályba lépő 561/2006/EK Rendelet kapcsán a legjelentősebb vezetési- és
pihenőidő előírások az alábbiak:

Vezetési időszak: az az összeadódott vezetési idő, amely egy - napi vagy heti - pihenőidő vagy egy
szünet (megszakítás) után kezdődik és addig tart, amíg a forgalmi utazó munkavállaló újabb pihenőidőt
vagy szünetet (megszakítást) tart. A vezetési időszak folyamatos vagy megszakított lehet.
A napi vezetési idő nem haladhatja meg a 9 (kilenc) órát. A napi vezetési idő azonban hetente
legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható: legfeljebb 10 (tíz) órára.
A heti vezetési idő (hétfő 0 óra és vasárnap 24 óra között) nem haladhatja meg az 56 (ötvenhat) órát.
Az összeadódott vezetési idő bármely egymást követő két hét alatt nem lehet több 90 (kilencven)
óránál.
Munkaközi szünet, amely a jogszabályi szövegben mint „szünet" szerepel:
Az AETR egyezmény 7.Cikk I. pontja és az 561/2006/EK rendelet II. fejezet 7. cikke szerint négy és fél
órás folyamatos vezetési idő után a gépjárművezető legalább 45 perces szünetet köteles tartani
(kivéve, ha a pihenőidejét kezdi meg). Ez csak egy legalább 15 perces, majd azt követő legalább 30
perces szünettel helyettesíthető. 2007. április 11-e után tehát a „megszakítás" már nem osztható
három részre, hanem legfeljebb csak kettőre: 15+30 percre. A 15, illetőleg 45 percnél rövidebb
időtartamú megállás nem minősül szünetnek.
Napi pihenőidő: A munkavégzés befejezése és az azt követő munkakezdés közötti egybefüggő
időtartam, amelyet a munkáltató a munkavállaló részére pihenésre köteles biztosítani, amely idő alatt
járművezető szabadon rendelkezik idejével. Az előző napi pihenőidő vagy heti pihenőidő vége után
minden 24 órás időszakon belül újabb napi pihenőidőt kell tartani.
Rendszeres napi pihenőidő": bármely, legalább 11 órát tartó pihenő, amelyet fel is lehet bontani, de ez
esetben az összesen legalább 12 óra csak egyféleképpen, és csak kétfelé darabolható: az első része
szünet nélkül legalább 3 óra, a második része pedig szünet nélkül legalább 9 óra kell, hogy legyen.
„Csökkentett napi pihenőidő": legalább 9 óra, de kevesebb, mint 11 óra pihenő. A napi pihenőidő
kiterjeszthető rendszeres heti pihenőidővé vagy csökkentett heti pihenőidővé. Bármely két heti
pihenőidő között legfeljebb három csökkentett napi pihenőidő lehet.
Többfős járat esetén a napi vagy heti pihenőidő végétől számított 30 órán belül újabb legalább 9 órás
napi pihenőidő tartása kötelező.

Heti pihenőidő (azaz heti pihenőnap):
AETR egyezmény
2
I./ „rendszeres heti pihenőidő": bármely, legalább 45 órás pihenő.
II./ „csökkentett heti pihenőidő": bármely 45 óránál rövidebb pihenő, amely legalább 24 óra folyamatos
időtartamra csökkenthető.
- Bármely két egymást követő héten a gépkocsivezetőnek két rendszeres (45 órás) heti pihenőt,
vagy egy rendszeres és egy csökkentett (legalább 24 órás) heti pihenőt kell tartania. Vagyis legalább
kéthetente kötelezően jár a 45 órás rendes pihenőidő.
- A csökkentést kompenzálni kell egy, a kérdéses hetet követő harmadik hét vége előtt
egybefüggően eltöltött, a csökkentésnek megfelelő pihenővel, melyet egy másik, legalább 9 órás
pihenőidőhöz kell kapcsolni.
- A heti pihenők közt nem telhet el 6×24 óránál több, így megszűnt a nemzetközi különjárati
autóbusz-közlekedésben korábban kivételként engedélyezett, 12 egymást követő napi vezetés
lehetősége is.
- Azt a pihenőidőt, amely két hétre oszlik el, bármelyik héthez lehet számítani, de mindkét héthez
nem.
Személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok
összegéről
1. A járművezető megszakítás nélküli folyamatos vezetés időtartamának túllépése (percben):
a) 6 percig 50 000,- HUF
b) 6 perc felett - 20 percig 100 000,- HUF
c) 20 perc felett - 40 percig 200 000,- HUF
d) 40 perc felett - 90 percig 300 000,- HUF
e) 90 perc felett - 400 000,- HUF
2. A járművezető napi, hatnapi vagy kéthetes vezetési idejének túllépése (az előírt időtartam %-ban):
a) 5%-ig 50 000,- HUF
b) 5% felett - 10%-ig 100 000,- HUF
c) 10% felett-15%-ig 200 000,- HUF
d) 15% felett-20%-ig 300 000,- HUF
e) 20% felett 400 000,- HUF
3. A járművezető napi, heti pihenőidejének be nem tartása (az előírt időtartam %-ban):
a) 95%-ig 50 000,- HUF
b) 94-90%-ig 100 000,- HUF
c) 89-85%-ig 200 000,- HUF
d) 84-80%-ig 300 000,- HUF
e) 80% alatt 400 000,- HUF

Elérhetőségeink

Mobil: 0036 70 947 6049

Tel/Fax: 0036 22 302 304

Email: novumiroda@gmail.com

Amit biztosítunk:

gyorsaság

pontosság

megbízhatóság

GPS

jármű követés

24 órás elérhetőség